Kindcentrum de Zonnewijzer

Molenweg 53 7431 BH Diepenveen

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Zonnewijzer
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Zonnewijzer
  • Peuterspelen voor kinderen van 0-2 jaar en BSO (VSO en NSO) voor leerlingen van de Zonnewijzer. Dit gaat om kinderopvang in eigen beheer.
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Zonnewijzer
  • Workshops, sport, kunst en cultuur, Engels vanaf groep 1, muziek, techniek en natuur als extra aanbod.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Zonnewijzer is een interconfessionele school in Diepenveen. Een dorp in een prachtige en inspirerende omgeving. De Zonnewijzer is een school waar het behouden van en de waardering voor het dorpse, hand in hand gaat met goed eigentijds onderwijs. De school telt 210 leerlingen die grotendeels afkomstig zijn uit Diepenveen en daarnaast uit de naaste omgeving en deels uit Deventer. De school werkt met twee kleinschalige locaties (Noord en Zuid) en heeft een eigen kinderopvang met peuterspelen en BSO. Er is een breed aanbod in methodieken en een mooi aanbod in talentontwikkeling (workshops, techniek, muziek, cultuur en sport). De school heeft een plusklas en een praktijkklas. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Twee locaties , dorps karakter
  • Kleinschalig
  • Talentontwikkeling
  • Moderne methodes
  • Stabiel en jong team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is sprake van een flinke toestroom van leerlingen naar Kindcentrum de Zonnewijzer. De school is populair en nieuwe ouders dienen zicht echt op tijd aan te melden voor een plek. De school is de afgelopen jaren verdubbeld en werkt nu binnen twee kleinschalige locaties. De school vindt deze kleinschaligheid belangrijk om te behouden. Om deze reden kan er sprake zijn van een wachtlijst. De leerling-populatie is als volgt vast te stellen:

65% van de leerlingen komt uit het dorp Diepenveen

30 % van de leerlingen komt uit de rand Deventer (Steenbrugge, Keizerslanden, Borgele, Platvoet)

5 % van de leerlingen komt uit Olst/Wijhe/Schalkhaar

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven