Openbare Basisschool Slingerbos

Slingerbos 2 7431 BV Diepenveen

  • De methode Beweegwijs staat iedere dag centraal. Buitenspelen is een vak geworden!
  • Eens in de twee jaar organiseert de school een "Goede doelendag" voor kinderen, ouders, opa's en oma's, vrienden, buren en het team!
  • In schoolseizoen 2021-2022 beschikt onze school over een heuse "Active Floor" waarop bewegend geleerd kan worden. Voor alle vakgebieden!
  • In de middagen werken wij met Blink Geïntegreerd. Thematische  werken aan kerndoelen van Wereldoriëntatie en eigen onderzoek doen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Slingerbos neemt jaarlijks Route 8 eindtoets af. Onze school kent weinig leerlingen met weging en moet daardoor voldoen aan de strengste eisen van de inspectie (schoolvergelijkingsgroep categorie 1). Scholen moeten boven de ondergrens van de inspectie blijven. Daarin slagen we al jaren. Aan het einde van het schoolseizoen 2019-2020 zijn er geen eindtoetsen van CITO en ook geen eindtoets route 8 afgenomen i.v.m. COVID 19. Hierdoor ontbreken hierboven de overzichten. Overmacht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar rapporteren we onze tussen opbrengsten aan onze bestuurder en aan de inspectie. We gebruiken hiervoor het CITO/LVS.
Belangrijkste onderdeel van deze tussenrapportages zijn de adviezen om het onderwijs voor uw kind op een nog hoger peil te krijgen.
De individuele cito scores worden vermeld op het rapport en worden besproken met de ouders. Voor een totaal overzicht verwijs ik naar de meest recente opbrengstrapportage in de bijlage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectieonderzoek dateert van februari 2018. Daarbij is er door de inspecteurs het vertrouwen uitgesproken om door te gaan op de ingeslagen weg. Alle indicatoren zijn met een voldoende beoordeeld.

Terug naar boven