Openbare Basisschool Slingerbos

Slingerbos 2 7431 BV Diepenveen

  • De methode Beweegwijs staat iedere dag centraal. Buitenspelen is een vak geworden!
  • Eens in de twee jaar organiseert de school een "Goede doelendag" voor kinderen, ouders, opa's en oma's, vrienden, buren en het team!
  • In schoolseizoen 2021-2022 beschikt onze school over een heuse "Active Floor" waarop bewegend geleerd kan worden. Voor alle vakgebieden!
  • In de middagen werken wij met Blink Geïntegreerd. Thematische  werken aan kerndoelen van Wereldoriëntatie en eigen onderzoek doen.

In het kort

Toelichting van de school

O.b.s.‘Slingerbos’ is de openbare basisschool van Diepenveen. De kinderen op onze school komen uit het dorp Diepenveen en uit de omgeving. De school telt veertien groepen, verdeeld over kleuters (groepen 1 en 2), onderbouw (groepen 3 en 4), middenbouw (groepen 5 en 6) en bovenbouw (groepen 7 en 8). Een team van 25 leerkrachten werkt (soms in deeltijd) met enthousiasme aan de begeleiding en de ontwikkeling van de kinderen. De school heeft 3 vernieuwde schoolpleinen en 5 ingangen, zodat het gevoel van kleinschaligheid niet verloren gaat. O.b.s.‘Slingerbos’ staat in het hart van het dorp Diepenveen. Vanuit alle windstreken komen de kinderen naar onze school. O.b.s.‘Slingerbos’ staat bekend als een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven in een veilige, natuurrijke en uitdagende omgeving. Het gebouw is gelijkvloers en heeft 17 lokalen. Alle lokalen worden benut door 14 groepen, de buitenschoolse opvang, de Talentengroep en drie groepen van de basisschool De Zonnewijzer.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier en verbinding
  • Betrokkenheid en vertrouwen
  • Verwondering en waardering
  • Ontwikkeling en kennis
  • Zelfstandigheid en samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door demografische ontwikkelingen zal in de komende jaren het aantal leerlingen in Diepenveen enigszins teruglopen. Wel merken wij dat er nieuwe leerlingenstromen op gang komen, vooral uit de nieuwe wijk Steenbrugge (rand van Deventer) en uit andere omliggende wijken en dorpen. Voor 1 oktober 2020 stond de prognose voor onze school op 256 leerlingen. Met 304 leerlingen in werkelijkheid komen wij hier dus ver bovenuit.

Er staan verschillende nieuwbouwprojecten op stapel in Diepenveen dorp zelf en in de nabije omgeving. Dit resulteert in een steeds verdere toename van het aantal rondleidingen en/of aanmeldingen. We zien vooral de instroom in de kleutergroepen toenemen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
328
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

o.b.s. "Slingerbos" beschikt over een zeer uitgebreid aanbod voor Thuisonderwijs en is daarmee goed voorbereid op eventuele Quarantaine-situaties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school legt de nadruk op het benoemen van gewenst gedrag. Wij hanteren ook een "Gedragsprotocol" i.p.v. een "Pestprotocol". Wij monitoren zeer regelmatig het welbevinden van onze leerlingen en wij voeren regelmatig kind-gesprekken. Op deze manier blijven we doorgaans aan de voorkant van het gedrag en weten wij pesten voor te zijn. Mocht zich toch iets voordoen, dan zitten wij hier (in samenwerking met ouders) direct "bovenop"!

Terug naar boven