Openbare Basisschool Slingerbos

Slingerbos 2 7431 BV Diepenveen

  • De methode Beweegwijs staat iedere dag centraal. Buitenspelen is een vak geworden!
  • Eens in de twee jaar organiseert de school een "Goede doelendag" voor kinderen, ouders, opa's en oma's, vrienden, buren en het team!

In het kort

Toelichting van de school

O.b.s.‘Slingerbos’ is de openbare basisschool van Diepenveen. De kinderen op onze school komen uit het dorp Diepenveen en uit de omgeving. De school telt dertien groepen, verdeeld over kleuters (groepen 1 en 2), onderbouw (groepen 3 en 4), middenbouw (groepen 5 en 6) en bovenbouw (groepen 7 en 8). Een team van 25 leerkrachten werkt (soms in deeltijd) met enthousiasme aan de begeleiding en de ontwikkeling van de kinderen. De school heeft 3 vernieuwde schoolpleinen en 5 ingangen, zodat het gevoel van kleinschaligheid niet verloren gaat. O.b.s.‘Slingerbos’ staat in het hart van het dorp Diepenveen. Vanuit alle windstreken komen de kinderen naar onze school. O.b.s.‘Slingerbos’ staat bekend als een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven in een veilige, natuurrijke en uitdagende omgeving. Het gebouw is gelijkvloers en heeft 17 lokalen. Alle lokalen worden benut door 13 groepen, de buitenschoolse opvang, de Talentengroep en drie groepen van de basisschool De Zonnewijzer.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier en verbinding
  • Betrokkenheid en vertrouwen
  • Verwondering en waardering
  • Ontwikkeling en kennis
  • Zelfstandigheid en samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door demografische ontwikkelingen zal in de komende jaren het aantal leerlingen in Diepenveen enigszins teruglopen. Wel merken wij dat er nieuwe leerlingenstromen op gang komen, vooral uit de nieuwe wijk Steenbrugge (rand van Deventer) en uit andere omliggende wijken en dorpen. Voor 1 oktober 2020 stond de prognose voor onze school op 256 leerlingen. Met 304 leerlingen in werkelijkheid komen wij hier dus ver bovenuit.
Weergave

Leerlingen
300
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven