Obs Stedeke

Kuimgaarden 15 7478 AN Diepenheim

  • Lezen staat hoog in het vaandel op Obs Stedeke. Gezellig lezen rond de kerstboom is extra leuk!
  • In dit lokaal staan al onze leesboeken. Ze kunnen hier gaan lezen of het boek meenemen naar de klas.
  • Hier staat materiaal dat de leerkrachten kunnen gebruiken voor hun lessen Engels. Maar de kinderen kunnen hier ook zelf een boek vinden.
  • De grote hal ligt aan ons schoolplein. De leerlingen krijgen 2 keer gym, 1 keer van een vakleerkracht.

Het team

Toelichting van de school

De komende jaren zal een aantal leerkrachten met pensioen gaan, waardoor onze gemiddelde leeftijd zal dalen.

Er zijn weinig mannen in het basisonderwijs werkzaam, dat is ook het geval op Obs Stedeke.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn een netwerkschool, met veel kenmerken van een smalle zorgschool.

We hebben veel ruimte en veel expertise in huis op het gebied van zorg. Twee IB-ers coördineren de leerlingzorg in de klas.

We zijn sterk in het bieden van zorg aan leerlingen op zowel cognitief gebied, als sociaal-emotioneel gebied. Op dit laatste onderdeel hebben we ook het deelcertificaat verkregen bij het worden van een gezonde school.

We volgen duidelijke protocollen, om ervoor te waken dat geen kind tekort komt.

Onze zorg ten aanzien van dyslexie en meerbegaafdheid is uitstekend. Elk kind krijgt de kans zijn of haar talenten te ontwikkelen, ongeacht zijn of haar niveau.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven