Obs Stedeke

Kuimgaarden 15 7478 AN Diepenheim

  • Lezen staat hoog in het vaandel op Obs Stedeke. Gezellig lezen rond de kerstboom is extra leuk!
  • In dit lokaal staan al onze leesboeken. Ze kunnen hier gaan lezen of het boek meenemen naar de klas.
  • Hier staat materiaal dat de leerkrachten kunnen gebruiken voor hun lessen Engels. Maar de kinderen kunnen hier ook zelf een boek vinden.
  • De grote hal ligt aan ons schoolplein. De leerlingen krijgen 2 keer gym, 1 keer van een vakleerkracht.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijne sfeer en omgeving
  • Leerlingenzorg is sterke basis
  • Talentontwikkeling
  • Uitdaging en Creativiteit
  • Internationalisering en Engels

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van OBS Stedeke zal de komende jaren nog licht blijven dalen.

We zijn de enige school in het stadje Diepenheim en afhankelijk van de kinderen die daar geboren worden.

In een vrijgekomen lokaal hebben we "The Beep" gemaakt. Hier staan alle leesboeken voor de leerlingen, de prentenboeken, de niveauleesboeken en materiaal voor de lessen Engels.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
167
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de opvang is er een convenant afgesloten met KOV Triangel.

Zij brengen de kinderen 's ochtends naar school en halen hen 's middags weer op.

De TSO (Tussenschoolse Opvang) regelt de overblijfcommissie, in samenwerking met school en de MR.

De overblijfruimte is de kantine van de sportzaal. De kosten zijn 1 euro per keer.

Er zijn gecertificeerde overblijfkrachten.

Alle ouders waarvan de kinderen overblijven wordt gevraagd om 1 keer in het jaar een middag mee te draaien of te zorgen voor iemand.

Bij mooi weer spelen de kinderen na het eten buiten. In de kantine is een overblijfkast vol met spelletjes en speelgoed voor de kinderen in het geval van slecht weer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven