Sint-Petrusschool

Ouddiemerlaan 106 1111 HL Diemen

Schoolfoto van Sint-Petrusschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij willen dat kinderen met plezier op school zijn. Goede relaties zijn op onze school de basis voor een veilig gevoel. Kinderen krijgen ruimte voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van De Sint-Petrusschool. De gegevens zij afkomstig van het ministerie (DUO), de inspectie en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. We verwachten u hiermee betrouwbare en genuanceerde informatie te geven over de schoolprestaties

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden kunnen eventueel een kwartiertje afwijken in verband met gymnastieklessen. Dit zal alleen voorkomen in bovenbouwgroepen.

Voor alle groepen geldt dat men tien minuten voor de school begint, kan binnenkomen. Om 08.43 uur en om 13.28 uur gaat de eerste ziener van de schoolbel als teken voor de ouders om de klas te verlaten. Bij de tweede zoemer, om 08.45 uur en om 13.30 uur, willen wij de lessen beginnen en verwachten wij dat de ouders de school verlaten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven