Sint-Petrusschool

Ouddiemerlaan 106 1111 HL Diemen

  • Schoolfoto van Sint-Petrusschool
  • Schoolfoto van Sint-Petrusschool
  • Schoolfoto van Sint-Petrusschool
  • Schoolfoto van Sint-Petrusschool

In het kort

Toelichting van de school

Geachte Lezers,

Welkom in het schoolvenster van de Sint-Petrusschool. Wij zijn een katholieke school in Diemen. Wij willen dat kinderen met plezier op school zijn. Goede relaties zijn op onze school de basis voor een veilig gevoel. Kinderen krijgen ruimte voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid.

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van De Sint-Petrusschool. De gegevens zij afkomstig van het ministerie (DUO), de inspectie en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. We verwachten u hiermee betrouwbare en genuanceerde informatie te geven over de schoolprestaties.

Vriendelijke groet,

De Sint-Petrusschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt elk jaar een leerlingentelling gehouden op 1 oktober. De laatste jaren was het aantal leerlingen als volgt:

1 oktober 2012: 229 leerlingen

1 oktober 2013: 225 leerlingen

1 oktober 2014 : 228 leerlingen

1 oktober 2015 : 229 leerlingen

1 oktober 2016 : 219 leerlingen

1 oktober 2017 : 211 leerlingen

Weergave

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven