Openbare Brede School Het Atelier

Jac. P. Thijsselaan 100 1112 XV Diemen

Schoolfoto van Openbare Brede School Het Atelier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van een leerkracht komt er een invalleerkracht.

Dat kan een 'gewone' leerkracht zijn, die het reguliere lesprogramma overneemt.

Het kan ook een kunstenaar of vakdocent zijn, die een dagproject met de klas doet. De klas doet die dag dan niet het gewone programma, maar een speciaal project rondom een thema. Dit kan een project over Picasso zijn, waarin de kinderen leren over zijn leven en werk en zelf gaan tekenen en schilderen in zijn stijl, of een fotografieproject, dans, filosofie, enzovoort. Deze projecten zijn een goede aanvulling van het schoolcurriculum; op deze manier maken we van de nood een deugd. 

Als er op geen enkele manier vervanging wordt gevonden, wordt de klas met eigen werk verdeeld.

Het is nog nooit voorgekomen dat een klas naar huis moest worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven