Openbare Basisschool De Octopus

Schoolpad 6 1111 CS Diemen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Octopus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Octopus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Octopus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Octopus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Octopus

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met plezier ontwikkelen
  • Nieuwsgierig naar talenten
  • Veilig en vertrouwd
  • Rust en structuur
  • Respect en verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Octopus hanteert een systeem van vijf gelijke schooldagen van 08:30 tot 14:00 uur met een continurooster.
De deur gaat ’s morgens om 8:20 uur open voor de dagelijkse inloop. Er is een schema voor de inloop. Ouders van de groepen 1 t/m 4 mogen twee keer per week hun kind in de klas brengen. Ouders van kinderen in de groepen 5 t/m 8 één keer per week.

Wie te laat komt, haalt een briefje bij de administratief medewerkster. Indien dit te vaak gebeurt, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de directeur.

Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om bij het hek van de kleuteringang of het grote schoolplein te wachten. De kinderen van de groepen 1/2 worden na afloop van school naar buiten gebracht en blijven bij de leerkracht tot de “ophaler” hen overneemt. Kinderen die naar de BSO gaan, worden door de leid(st)ers opgehaald of door de leerkracht(en) gebracht.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen zelfstandig naar huis, de leerkracht loopt mee naar buiten. Als een kind niet volgens afspraak wordt opgehaald, moet het terug naar de klas en bij de leerkracht wachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven