De Rabot

Polstraat 33 6942 VK Didam

Schoolfoto van De Rabot

In het kort

Toelichting van de school

De Rabot geeft speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit zijn leerlingen met een laag IQ of ontwikkelingsniveau (zeer moeilijk lerend) tot leerlingen met een normaal tot hoog IQ (80-130) of ontwikkelingsniveau (moeilijk tot goed lerend). Daarnaast kunnen onze leerlingen complexe gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen hebben. Ons onderwijs stemmen we af op de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen. De onderwijs-ondersteuningsbehoefte van elk kind staat hierbij centraal. Kijk voor meer informatie over De Rabot op www.derabot.nl

De Rabot maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Kijk voor meer informatie op www.deonderwijsspecialisten.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?