BS De Ontdekking

Polstraat 62 6942 VM Didam

  • Schoolfoto van BS De Ontdekking
  • Schoolfoto van BS De Ontdekking
  • Schoolfoto van BS De Ontdekking
  • Schoolfoto van BS De Ontdekking
  • Schoolfoto van BS De Ontdekking

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Vensters PO van basisschool De Ontdekking.

De school waar leren een ontdekkingsreis is!!

Op onze school geven we kinderen de mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen. Om dit te bereiken werken we met 4 profielen:

1. Dalton

2. Muziek

3. Vreedzame school

4. Hoogbegaafdheid

Door deze profielen bieden we alle kinderen de mogelijkheden om hun talent te ontwikkelen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Structuur
  • Rust
  • Gezond
  • Veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
349
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorschoolse opvang is in overleg met Puck&Co mogelijk.

De school start om 08.15 uur. Iedere nabij gelegen school hanteert andere aanvangstijden. Dit voorkomt enorme verkeersstromen.

De BSO wordt in de school vorm gegeven in de school. Alles onder één dak.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven