Basisschool Albert Schweitzer

Lupinenstraat 13 6942 VA Didam

  • Schoolfoto van Basisschool Albert Schweitzer
  • Het plein kenmerkt zich met uitnodigende speeltoestellen. Tevens maken we gebruik van het naastliggende park.
  • Schoolfoto van Basisschool Albert Schweitzer
  • Schoolfoto van Basisschool Albert Schweitzer
  • Schoolfoto van Basisschool Albert Schweitzer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • talenten ontwikkelen
  • ieder kind is uniek
  • respect voor elkaar
  • christelijke achtergrond
  • samenwerken / elkaar helpen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wat betreft het leerlingenaantal zien we een stijging vanaf schooljaar 2015-2016. Het afgelopen schooljaar is een kleine daling opgetreden in verband met een afname van het aantal kinderen in Didam. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven