De Zonnebloem

Andriessenplein 22 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van De Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Zonnebloem

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Continuering van de lessen heeft te allen tijde onze hoogste prioriteit. Zoals bekend is er in Nederland een tekort aan leerkrachten en invallers. Basisschool De Zonnebloem heeft de volgende mogelijkheden voor vervanging:

- Wij benaderen een van onze vaste vervangers om de groep van de uitgevallen leerkracht over te nemen.

- Wij vragen een van onze parttime leerkrachten meer dagen te werken.

- Wij zetten een onderwijsassistent in die onder begeleiding van de interne begeleider een deel van  een groep overneemt.

- Wij verdelen een groep over andere groepen, maximaal een dag per groep per week.

- Indien geen oplossing kan worden gevonden blijft een groep een dag thuis.

Wij informeren de ouders dan tenminste één dag van te voren via een mailbericht en bieden de mogelijkheid -  indien ouders geen oppas kunnen regelen - op kleine schaal leerlingen in andere groepen te plaatsen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

instroomgroep : vacature

Groep 1          : Leyla Kondu

Groep 2          : Sandy Venmans

Groep 3          : Züleyha Baldik

Groep 4          : Sebiha Suzen en Demet Sari

Groep 5a        : Marcella Droppers

Groep 5b        : Tugce Kaya

Groep 6          : Anjella Dekker en Hanneke Westervoorde (na herfstvakantie Nassira Mouhouti)

Groep 7a        : Dmitri Hogenkamp

Groep 7b        : Betül Capaz

Groep 8          : Lotte Kaya en Nassira Mouhouty

Directeur                                      : Gencay Alici

Waarnemend directeur                 : Leonie Kreeftenberg

Godsdienst-/Koranleerkracht        : Abdulsamed Dinlenmez

Onderwijsassistenten                   : Sebiyle Aydemir, Damla Kok, Evelyn Hofs en Linda Wanrooij

Remedial Teacher                        : Hanneke Westervoorde en Evelyn Hofs

Intern begeleider                         : Mariska Wonink: groep 1 t/m 3

Intern begeleider                         : Aafje Meerbeek: groep 4 t/m 8

Conciërge                                    : Fikret Ege

Adm. Medewerker                        : Cécilia Waas

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We besteden veel tijd aan de Nederlandse taal. Begrijpend lezen, woordenschat en spelling zijn hier belangrijke onderdelen van taal. Daarnaast worden er godsdienstlessen geven door de godsdienstleerkracht, deze lessen worden ook in het Nederlands verzorgd. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

U vindt hier informatie over de schoolondersteuningsprofielen (SOP) van de scholen aangesloten bij Sine Limite. Dit is het samenwerkingsverband Passend onderwijs waarbij alle scholen in de gemeente Deventer zijn aangesloten. Voor het schooljaar 2018-2019 geldt dat het SOP van 2106-2017 van toepassing blijft. 

Wat is het SOP?

In het SOP staat beschreven welke ondersteuning een school te bieden heeft.Waar is de school goed in en op welke onderdelen is de school in ontwikkeling? Over welke deskundigen beschikt de school? Welke ondersteuningsoverleggen vinden op school plaats? Op deze vragen geeft het SOP antwoord. 

Wat is basisondersteuning?

Dit is de kwaliteit die op iedere school aanwezig dient te zijn. Iedere leerkracht behoort over bepaalde pedagogische en didactische vaardigheden te beschikken, en heeft de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van elk kind in kaart. Met de basisondersteuning zetten de scholen in op preventie. Signaleren en tijdig interventies inzetten gebeurt binnen de basisondersteuning. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven