De Zonnebloem

Andriessenplein 22 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van De Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Zonnebloem

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van De Zonnebloem

Wij zijn een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag, waarbij wij gewoon goed onderwijs geven. Deze schoolpagina geeft u inzicht in onze resultaten. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Identiteit
  • Nederlands
  • Sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In verband met de opening van de nieuwe Islamitische basisschool De Roos in Apeldoorn zijn er 30 leerlingen overgestapt. Aan het start van het schooljaar 2022-2023 zien we daardoor een terugloop van leerlingen. Tijdens schooljaar 2023-2024 zien we een toename van het aantal leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven