Daltonschool de Rank

Andriessenplein 12 7425 GX Deventer

Schoolfoto van Daltonschool de Rank

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van leerkrachten gaan wij direct op zoek naar een vervanger. De vervangingsvraag wordt uitgezet bij de vervangingspool van Driessen. Over het algemeen lukt dit goed. Mocht er toch geen vervanging zijn, vangen we de leerlingen de eerste dag op binnen school. Bij hoge uitzondering blijft een groep een dag thuis. Voor kinderen die niet thuis kunnen worden opgevangen, wordt er op De Rank opvang geregeld. Wij stellen ouders altijd op de hoogte van vervangingen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Rank leggen we in de kleutergroepen een goede basis voor de verdere schoolloopbaan van de kleuters. We volgen hen nauwlettend in hun ontwikkeling. Daarnaast werken we met LOGO 3000, een methode om de woordenschat van onze leerlingen te verhogen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Rank is een Daltonschool. Wij streven ernaar dat de kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Dit houdt in dat we de instructies van de verschillende vakken kort houden (ongeveer 15 minuten) en dat kinderen in de zogenaamde “daltontijd” zelf kunnen kiezen aan welk vak zij tijd en aandacht besteden. De lestijd die hierboven genoemd wordt, is daarom slechts een indicatie. Per leerling kan dit verschillen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven