Rooms Katholieke Basisschool Adwaita

Jacob van Deventerstraat 10 7412 EV Deventer

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Adwaita

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid is een moment opname. 

We hebben het op een vroeg moment in het schooljaar afgenomen. 

Het is voor de leerlingen de eerste keer dat we deze vragenlijst afnemen 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven