Openbare Basisschool De Wizard

Andriessenplein 13 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard

In het kort

Toelichting van de school


Welkom op de Wizard, een openbare basisschool in de wijk de Vijfhoek. Bij ons draait het om kinderen, dat zal u niet verbazen. Wij bieden als basis een veilig en rustig klimaat met veel structuur en voorspelbaarheid, waarin ruimte is voor projecten, bewegend leren en eigen keuzes. Wilt u meer weten? Dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Respect
  • Basisvakken en projecten
  • Bewegend leren
  • Digitaal vaardig en mediawijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In verband met een daling van het aantal geboorten in de wijk de Vijfhoek, daalt ook het leerlingenaantal bij ons op de Wizard.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
283
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke schooldag start met een inloopmoment tussen 8.20 en 8.30 uur. De leerkracht ontvangt de kinderen dan bij de deur van het lokaal en start om 8.30 uur de lessen. Wij hebben schooldagen tot 14.30 uur, met uitzondering van de woensdag. Dat is een schooldag tot 12.15 uur. Voor buitenschoolse opvang kunt u terecht bij onze opvangpartner De Company. Zij zijn te vinden in ons schoolgebouw.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven