Openbare Basisschool Borgloschool

Groenewold 182 7414 CK Deventer

Schoolfoto van Openbare Basisschool Borgloschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Borgloschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Verantwoordelijkheid
  • Openheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door groei van het aantal jonge gezinnen in de wijk is er de afgelopen jaren een stijging in leerlingaantal geweest. Voor de komende jaren wordt een stabilisering van het leerlingaantal verwacht.

Weergave

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Borgloschool geldt een vijf gelijke dagen rooster voor alle groepen, waarbij alle leerlingen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur naar school gaan. Om 8.20 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen naar binnen, zo kunnen alle lessen om 8.30 uur starten. De leerlingen blijven tussen de middag over op school. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven