De Kleine Planeet

Smyrnastraat 1B 7413 BA Deventer

  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op school werken wij volgens de KIVA-methode. 

Twee maal per jaar wordt er digitaal een vragenlijst/ meting bij de kinderen afgenomen. In de midden- en bovenbouw. 

De analyse hiervan is op groeps- en individueel niveau. De school gebruikt dit instrument om het welbevinden en de sociale interactie van de kinderen te bevorderen. Het schoolformulier in Vensters is een globale analyse van de metingen van de afgelopen jaren. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Elk jaar vragen wij de ouders wat zij van onze school vinden, hoe zij het ervaren. Met deze bevindingen proberen wij elke dag de school beter te maken. Fijn om te lezen dat ouders al zo tevreden zijn met wat we doen.

Een samenvatting van de enquête is als bijlage opgenomen.


Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven