De Kleine Planeet

Rielerweg 174 7416 ZM Deventer

  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Kleine Planeet.

Wij zijn een school voor modern Jenaplan onderwijs. Jenaplanonderwijs staat voor onderwijs op maat. Niet de leerstof is het uitgangspunt, maar het kind. De Kleine Planeet biedt de leerstof aan op verschillende manieren, aansluitend bij de individuele mogelijkheden van de kinderen. Want ieder kind is anders. We willen dat de kwaliteiten en capaciteiten die een kind in huis heeft, worden aangesproken en benut. We zoeken met het kind de volgende stap om te leren en hoe gaat dat lukken.

Jenaplanonderwijs werkt met stamgroepen, groepen van drie verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar. Elk kind ervaart hoe het is om de jongste te zijn, de middelste of de oudste. Je klein en groot voelen, hulp vragen en geven, verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus… We leren van en aan en met elkaar. Daarmee komen we tegemoet aan wat de kinderen hebben te leren, maar ook leren ze een houding aan te nemen, leren ze hoe ze om kunnen gaan met zichzelf en met de ander/de anderen.

Jenaplanonderwijs is onderwijs in leren samen te leven.

                                           

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • moders met een stevige basis
  • samen ondernemen
  • kinderlijke nieuwsgierigheid
  • leren doe je zelf, voor jezelf
  • betekenisvol,blijf ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven