De Kleine Planeet

Smyrnastraat 1B 7413 BA Deventer

  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Kleine Planeet.

Wij zijn een school voor modern Jenaplan onderwijs met twee locaties. Op de Rielerweg en op de Smyrnastraat. Op beide locaties zijn alle jaargroepen aanwezig. 

Wat is Jenaplan? 

Jenaplanonderwijs staat voor onderwijs op maat. Niet de leerstof is het uitgangspunt, maar het kind. De Kleine Planeet biedt de leerstof aan op verschillende manieren, aansluitend bij de individuele mogelijkheden van de kinderen. Want ieder kind is anders. We willen dat de kwaliteiten en capaciteiten die een kind in huis heeft, worden aangesproken en benut. We zoeken met het kind de volgende stap om te leren en hoe gaat dat lukken.

Jenaplanonderwijs werkt met stamgroepen, groepen van drie verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar. Elk kind ervaart hoe het is om de jongste te zijn, de middelste of de oudste. Je klein en groot voelen, hulp vragen en geven, verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus… We leren van en aan en met elkaar. Daarmee komen we tegemoet aan wat de kinderen hebben te leren, maar ook leren ze een houding aan te nemen, leren ze hoe ze om kunnen gaan met zichzelf en met de ander/de anderen.

Jenaplanonderwijs is onderwijs in leren samen te leven.

                                           

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen leren voor het leven
  • modern jenaplanonderwijs
  • de wereld is je klaslokaal
  • samen spelen, samen in gesprek
  • samen vieren, samen werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de Kleine Planeet zijn verdeeld over onze twee locaties. Dagelijks gaan er zo'n 200 kinderen naar locatie Bekkumer (inclusief peuters) en 130 kinderen naar Locatie Voorstad (inclusief peuters).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
322
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven