Wij de Wereld Openbaar Montessori Onderwijs

Eekhoorn 10 7423 EN Deventer

Schoolfoto van Wij de Wereld Openbaar Montessori Onderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij hebben de leerling tevredenheid gemeten met de vragenlijsten van Zien. Op basis van de uitkomsten gaan wij met de kinderen in gesprek. Wij vinden het welbevinden en de veiligheidsbeleving van de kinderen heel belangrijk. Wij monitoren dat ook op momenten dat wij geen vragenlijst afnemen. Een van de manieren waarop wij dat vorm proberen te geven is door het voeren van kindgesprekken. In schooljaar 2023-2024 gaan wij als team een scholingstraject volgen om ons te bekwamen in het voeren van deze gesprekken.
Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de algemene vragenlijst hebben wij nog een eigen vragenlijst gedeeld met ouders, die toegespitst was op de onderdelen die naar verhouding lager scoorden. Uit deze extra vragenlijst kwam naar voren dat ouders contact met andere ouders missen. Zij hebben belangstelling voor algemene informatiemomenten, waarbij zij meer horen over het onderwijs op onze school in het algemeen en in gesprek kunnen met andere ouders. Er kwamen geen andere aanbevelingen naar voren.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven