Openbare Daltonschool de Hagenpoort

Bagijnenstraat 13 7411 PT Deventer

Schoolfoto van Openbare Daltonschool de Hagenpoort

In het kort

Toelichting van de school

De Hagenpoort is de openbare basisschool in het hart van het centrum van Deventer. Wij zijn een school van Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD). 

Onder het motto 'groeien met plezier' zijn wij een openbare school en een Daltonschool; wij profileren ons met ruimte voor kunst & cultuur. Meer hierover leest u onder het kopje visie. 

Meer informatie? Wij geven het graag.
Een kijkje nemen in onze school? U bent van harte welkom!

Het team van de Hagenpoort.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien met plezier
  • Groeien in leren
  • Groeien in zelfstandigheid
  • Groeien in samenwerken
  • Groeien in vrijheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons historisch gebouw heeft ruimte voor 8 groepen. Wij werken met een groepsgrootte van maximaal 28 leerlingen, een enkele uitzondering vanwege bijzondere omstandigheden daargelaten. Deze beide factoren zijn dus ook bepalend voor ons leerlingenaantal. Onze groepen 1 en 2 zijn gecombineerd tot twee groepen 1/2. 
Weergave

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Wij registreren incidenten agressie en geweld digitaal in het leerlingendossier en op papier in de map 'Veiligheid' (op een centrale plek in de school). 

Terug naar boven