Openbare Daltonschool de Hagenpoort

Bagijnenstraat 13 7411 PT Deventer

Schoolfoto van Openbare Daltonschool de Hagenpoort

In het kort

Toelichting van de school

De Hagenpoort is de openbare basisschool in het hart van het Deventer stadscentrum.  

Onder het motto 'groeien met plezier' geven wij op onze school Daltononderwijs aan ruim tweehonderd leerlingen, Wij profileren ons met kunst & cultuur. Meer hierover lees je onder het kopje visie en in het schoolprofiel op onze website. 

Meer informatie? Wij geven het graag. Bel of mail gerust.
Een kijkje nemen in onze school? Je bent van harte welkom!

Het team van de Hagenpoort.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bezieling & Creativiteit
  • Veiligheid
  • Zelfrespect
  • Autonomie&Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons historisch gebouw heeft ruimte voor 8 groepen. Wij werken met een groepsgrootte van maximaal 28 leerlingen, een enkele uitzondering vanwege bijzondere omstandigheden daargelaten. Deze beide factoren zijn dus ook bepalend voor ons leerlingenaantal. Onze groepen 1 en 2 zijn gecombineerd tot twee groepen 1/2. Van onze leerlingen komt 65% uit de Deventer binnenstad en 30% uit de directe ring daaromheen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij registreren incidenten agressie en geweld digitaal in het leerlingendossier.

Terug naar boven