Katholieke basisschool de Vijf-er

Leonard Springerlaan 310 7424 DE Deventer

Schoolfoto van Katholieke basisschool de Vijf-er

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Vijf-er staat in Deventer en is een katholieke basisschool met ongeveer 600 leerlingen en ruim 50 gedreven medewerkers. De school zit in een nieuw pand in de wijk de Vijfhoek, gelegen in een landelijke omgeving met veel natuur en ruimte. Wij streven naar een optimaal schoolklimaat waarin kinderen en ouders zich prettig voelen. Onze school bevordert zelfstandigheid, koppelt daaraan zelfverantwoordelijkheid, heeft samenwerking hoog in het vaandel staan en werkt aan een optimaal resultaat voor ieder kind. We vinden het belangrijk dat ieder kind gezien wordt. Dat resulteert in acht jaar schoolplezier!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Religieus ontmoeten
  • Regels en routines eigen maken
  • Reflecteren
  • Ruimte bieden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Als school staan wij aan de basis van zijn of haar ontwikkeling. Wij streven ernaar een goed palet aan te bieden, zodat ieder kind zijn talenten kan ontdekken. Wij werken daarom dagelijks aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Ons team streeft ernaar een sfeer van geborgenheid, veiligheid, openheid en gezelligheid te creëren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
570
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven