Kindcentrum Het Palet

Spijkerpad 1 7415 AR Deventer

 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt een invalleerkracht geregeld via Driessen vervangingsmanager. Over het algemeen lukt dit goed. Wanneer er echter geen invalleerkrachten beschikbaar zijn dan wordt de groep de eerste dag opgevangen binnen de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De instructie op Het Palet is planmatig en doelgericht. Doordat de kinderen doelgerichte instructie krijgen kunnen we aansluiten bij het niveau van de kinderen en is de instructie effectief. Het geeft leerkrachten de kans om in plaats van klassikaal onderwijs, zich te richten op kleine(re) instructiegroepjes. Alle leerlingen krijgen zo de aandacht die ze verdienen en nodig hebben om verder te groeien. Leerlingen en ouders laten ons weten dit erg plezierig te vinden. Er wordt meer gewerkt via leerlijnen en doelen voor elke leerling. Leerlingen worden daardoor doelgericht gegroepeerd. Niet langer op basis van leeftijd, veel meer op basis van mogelijkheden. Hierdoor kunnen leerlingen zich veel gerichter ontwikkelen en samenwerken.

Het Palet biedt daarnaast veel sportieve en culturele activiteiten aan.
Dit doen we middels clusters van 2-6 keer met schoolse en naschoolse activiteiten.

Dit schooljaar bieden we aan:

 • muziek
 • meidengroep
 • koken
 • sport
 • knutselen
 • techniek
 • theater
 • sova training
 • huiswerkklas
 • taalacademie

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons Kindcentrum is een VVE locatie. Dit betekent dat we meer onderwijstijd besteden aan taal. We werken bij de peuters en kleuters met LOGO 3000. Het aanbieden van de woorden biedt een goede basis voor groep 3 t/m 8.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons Kindcentrum is een VVE locatie. Dit betekent dat we meer onderwijstijd besteden aan taal (woordenschat, schriftelijke en mondelinge taal en spelling) Ook wordt er meer tijd besteed aan technisch en begrijpend lezen.
Wij leggen een goede basis bij de kinderen om ze voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

Daarnaast bieden we voor de bovenbouw nog de Taalacademie aan na schooltijd. Ook hebben we voor de groepen 6 t/m 8 de huiswerkklas.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

U kunt het schoolondersteuningsprofiel vinden op de website van sopdeventer. 

http://www.sopdeventer.nl/scholen/3.%20Stichting%20Quo%20Vadis/Integraal%20kindcentrum%20het%20Palet/Schoolondersteuningsprofiel%202016-2017.pdf

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samenwerking peuters en de basisschool

We werken met twee speelzaalgroepen, waarbij het ontwikkelingsniveau van kinderen centraal staat. Alle kinderen komen binnen in groep rood. In deze groep staat het wennen aan de groep, regels en rituelen, afscheid nemen en het dagritme centraal. Er is sprake van begeleid spelen. Natuurlijk is er ook de nodige aandacht voor de zelfredzaamheid van de peuters.Als de kinderen eraan toe zijn, stromen ze door naar groep geel. Op groep geel is er sprake van een rijkere speel-leeromgeving, waarin kinderen gestimuleerd worden om te spelen in (rijk gevulde) hoeken. Kinderen kunnen door een keuze te maken op het kiesbord kiezen in welke hoek ze willen spelen. Er is een gericht aanbod van Logo 3000 en Piramide in een gestructureerd dagprogramma.

Doorgaande lijn naar de basisschool

Om het beste uit kinderen te halen is een ononderbroken ontwikkeling van essentieel belang. Peuterspeelzaal en basisschool moeten daarom zoveel mogelijk op elkaar aansluiten, zodat kinderen met een goede startkwalificatie de basisschool kunnen verlaten. Om dit te bereiken wordt er tussen de peuterspeelzaal en de basisschool intensief samengewerkt. We spreken “dezelfde taal”. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk werken op dezelfde manier en dezelfde dingen doen. In praktijk betekent dit, dat er regelmatig wordt overlegd om de werkwijze op elkaar af te stemmen.

Op kindcentrum Het Palet is: één pedagogische aanpak, een doorgaande lijn. We hebben één team met één directeur. De directeur is integraal verantwoordelijk voor het gehele Kindcentrum.

Bekijk ons inspectierapport VVE. Hierin staat dat we een voorbeeld zijn voor andere scholen/Kindcentra.

Terug naar boven