Kindcentrum Het Palet

Spijkerpad 1 7415 AR Deventer

  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Kindcentrum Het Palet. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • onderwijs van 2-12 jaar
  • Positief klimaat
  • Sportief en gezond kindcentrum
  • vernieuwend en ontdekkend
  • Groot en rijk taalaanbod: VVE

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Het Palet

Kindcentrum Het Palet is de spil in de wijk. Wij hebben een diverse populatie peuters en kinderen uit de wijken Voorstad en Keizerslanden. We hebben voor wat betreft huisvesting en organisatie voldoende ruimte en capaciteiten om door te groeien en kunnen nieuwe leerlingen dus ook een plekje geven in een van onze mooie groepen. Ouders die belangstelling hebben voor ons Kindcentrum zijn van harte welkom om te komen kijken.

Aanmeldprocedure

Indien u interesse heeft dan kunt u het beste telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek voor zowel peuterspelen als het basisonderwijs. De directeur van het Kindcentrum ontvangt u dan en zal u uitgebreid vertellen over peuterspelen of het onderwijs op Het Palet. Vervolgens krijgt u een rondleiding en kunt u een kijkje in alle groepen nemen. Aan het einde van het gesprek krijgt u alle informatie ook op papier mee naar huis. Het kennismakingsgesprek is bedoeld om een zo helder mogelijk beeld te geven van ons Kindcentrum. Daarnaast zijn wij natuurlijk ook geïnteresseerd in uw gezin en de aan te melden leerling. Kortom, er is een wederzijdse kennismaking.

Tijdens zo'n bezoek komt er veel op u af. We adviseren dan ook vaak om het bezoek te laten bezinken en daarna een besluit te nemen of u wilt overgaan tot een aanmelding. Indien u wilt aanmelden, dan vult u een aanmeldformulier in. U geeft daarmee toestemming om informatie op te vragen over het kind bij de basisschool of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf waar uw kind vandaan komt. Met deze informatie maakt de school een inschatting of het onderwijs  passend is voor uw kind. Vervolgens kunnen we definitief inschrijven. 

Uitgebreide informatie vindt u op onze website: www.kindcentrumhetpalet.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
167
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het ondersteuningsplan staat de meldcode beschreven.

Terug naar boven