Kindcentrum Het Palet

Spijkerpad 1 7415 AR Deventer

Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • onderwijs van 2-12 jaar
  • Positief klimaat
  • Sportief en gezond kindcentrum
  • Tabletonderwijs
  • Groot en rijk taalaanbod: VVE

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Het Palet

Kindcentrum Het Palet is de spil in de wijk. Wij hebben een diverse populatie peuters en kinderen uit de wijken Voorstad en Keizerslanden. We hebben voor wat betreft huisvesting en organisatie voldoende ruimte en capaciteiten om door te groeien en kunnen nieuwe leerlingen dus ook een plekje geven in een van onze mooie groepen. Ouders die belangstelling hebben voor ons Kindcentrum zijn van harte welkom om te komen kijken.

Aanmeldprocedure

Indien u interesse heeft dan kunt u het beste telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek voor zowel peuterspelen als het basisonderwijs. De directeur van het Kindcentrum ontvangt u dan en zal u uitgebreid vertellen over peuterspelen of het onderwijs op Het Palet. Vervolgens krijgt u een rondleiding en kunt u een kijkje in alle groepen nemen. Aan het einde van het gesprek krijgt u alle informatie ook op papier mee naar huis. Het kennismakingsgesprek is bedoeld om een zo helder mogelijk beeld te geven van ons Kindcentrum. Daarnaast zijn wij natuurlijk ook geïnteresseerd in uw gezin en de aan te melden leerling. Kortom, er is een wederzijdse kennismaking.

Tijdens zo'n bezoek komt er veel op u af. We adviseren dan ook vaak om het bezoek te laten bezinken en daarna een besluit te nemen of u wilt overgaan tot een aanmelding. Indien u wilt aanmelden, dan vult u een aanmeldformulier in. U geeft daarmee toestemming om informatie op te vragen over het kind bij de basisschool of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf waar uw kind vandaan komt. Met deze informatie maakt de school een inschatting of het onderwijs  passend is voor uw kind. Vervolgens kunnen we definitief inschrijven. 

Uitgebreide informatie vindt u op onze website: www.kindcentrumhetpalet.nl

Weergave

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven