Montessori Kindcentrum de Ontdekking

Andriessenplein 4 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van Montessori Kindcentrum de Ontdekking
  • Schoolfoto van Montessori Kindcentrum de Ontdekking
  • Schoolfoto van Montessori Kindcentrum de Ontdekking

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn tevreden met de uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek. Het grootste deel van de kinderen is zo tevreden dat ze een 8 of hoger geven en alle kinderen geven de Ontdekking een score van een 6 of hoger. Kinderen geven aan dat zij erg tevreden zijn over de uitleg die leerkrachten geven en dat er goede hulp is op het moment dat dit nodig is. Daarnaast geven de kinderen ook aan dat ze school leuk of heel leuk vinden en dat de klas over het algemeen ook leuk is. De volgende aandachtspunten zien we ook, naar aanleiding van de enquête: Kinderen hebben op de Ontdekking niet direct het gevoel dat andere mensen het fijn vinden dat ze er zijn. In gesprek komt naar voren dat kinderen over het algemeen wel denken dat iedereen het fijn vindt dat ze er zijn, maar dit wordt niet hardop uitgesproken. Tijdens de Kanjerlessen wordt er expliciet aandacht besteed aan het stukje elkaar “zien” en elkaar complimenten geven in de vorm van groepsgesprekken en diverse werkvormen uit de methode van de Kanjertraining. De kinderen geven ook aan dat het niet altijd duidelijk is wat je goed of fout doet en een paar kinderen vertellen dat de regels op school op sommige punten nog wel wat duidelijker kunnen. Dit punt bespreken we in januari in de leerlingenraad, om van daaruit helder te krijgen wat en hoe we dit nog kunnen verbeteren en gaan hierover vervolgens met de groepen in gesprek.

Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven