Montessori Kindcentrum de Ontdekking

Andriessenplein 4 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van Montessori Kindcentrum de Ontdekking
  • Schoolfoto van Montessori Kindcentrum de Ontdekking
  • Schoolfoto van Montessori Kindcentrum de Ontdekking

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij hebben het Vensters Leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen bij alle leerlingen in de groepen 7 en 8. Kinderen bij ons op school zijn niet gewend om iets te beoordelen met een cijfer. We merken elk jaar dat het voor kinderen best een uitdaging is om een score te geven, passend bij hun gevoel, ondanks een instructie over het geven van cijfers. Wij zijn tevreden met de resultaten die uit het leerlingtevredenheidsonderzoek komen, maar we zien ook punten waarop we onszelf willen verbeteren. We zijn tevreden met de cijfers die de leerlingen onze school geven: algemene tevredenheid (7,8), welbevinden (7,3),  ervaren veiligheid (8,0), aantasting veiligheid (8,8).   De kinderen geven aan tevreden te zijn over de manier waarop de juf of meester ze helpt (8,7) en ze zijn tevreden over dat wat ze leren op de Ontdekking (8,4).  Op het gebied van welbevinden geven de kinderen gemiddeld een 7,3. De kinderen voelen zich sociaal en fysiek veilig op school (8,0).  We zien dat kinderen het onderdeel “Vind je het leuk om met kinderen in je klas om te gaan” relatief gezien wat lager scoren (6,5). Gesprekken met kinderen over dit onderwerp leren ons echter dat zij niet per definitie het alleen maar leuk vinden om alleen maar om te gaan met kinderen in hun eigen klas. Zij vinden het leuk om ook met kinderen uit alle andere bovenbouwen te spelen. Bovendien is het bij ons op school ook heel gewoon om op bezoek te gaan in een andere klas. Kinderen op de Ontdekking vertellen dus ook dat ze het heel leuk vinden om met jongere kinderen uit andere klassen om te gaan, naast hun eigen leeftijdsgenoten. Dit voorziet de vragenlijst niet. Op dit onderdeel gaan we geen concrete actie ondernemen, omdat ons helder is waar deze score vandaan komt.  Een onderdeel wat we wel in de klassen gaan bespreken is de vraag “Heb je het idee dat anderen het fijn vinden dat je op school bent?” Een groot gedeelte van de kinderen beantwoord deze vraag met “soms”.  Naar aanleiding hiervan gaan leerkrachten met de klassen in gesprek over dit onderwerp. Tijdens de Kanjerlessen wordt er expliciet aandacht besteed aan het stukje elkaar “zien” en elkaar complimenten geven in de vorm van groepsgesprekken en diverse werkvormen uit de methode van de Kanjertraining.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven