Evangelische Kindcentrum De Olijfboom

Enkdwarsstraat 2 7413 TV Deventer

  • Schoolfoto van Evangelische Kindcentrum De Olijfboom
  • Schoolfoto van Evangelische Kindcentrum De Olijfboom
  • Schoolfoto van Evangelische Kindcentrum De Olijfboom
  • Schoolfoto van Evangelische Kindcentrum De Olijfboom
  • Schoolfoto van Evangelische Kindcentrum De Olijfboom

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van EKC de Olijfboom te Deventer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

EKC de Olijfboom heeft een gesloten aannamebeleid, omdat we graag samen met ouders/verzorgers de evangelische identiteit hoog willen houden. Voor informatie over het aannamebeleid kunt u de bijlage "Toelatingsbeleid leerlingen" raadplegen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
277
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven