Montessorischool de Ontdekking

Andriessenplein 4 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van Montessorischool de Ontdekking
  • Schoolfoto van Montessorischool de Ontdekking
  • Schoolfoto van Montessorischool de Ontdekking

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van Montessorischool de Ontdekking

Wij zijn een actief en modern kindcentrum, waar we onderdak bieden aan kinderen van 2 tot en met 13 jaar.

Ons motto: Leer mij het zelf te doen! Op grond van de visie van Maria Montessori vormt onze school een goede omgeving voorde ontwikkeling voor kinderen uit alle lagen van de samenleving. Hierbij streeft ons onderwijs drie doelen na:

1. de ontwikkeling van de persoonlijkheid (bewustzijn, zelfrespect en wil);

2. het verwerven van vaardigheden om in het dagelijkse, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;

3. het leren vervullen van een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol in de samenleving.

Uitgangspunt is actief te zoeken naar de talenten van kinderen en maximale ontwikkeling hiervan te stimuleren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • wilsontwikkeling
  • bewustzijn
  • samenhang
  • ruimte
  • nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal is de afgelopen jaren stabiel.
Weergave

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Samenwerkingsverband Sine Limite heeft al deze documenten samengevoegd in de map Veiligheid.

Deze is op school beschikbaar.

Terug naar boven