Montessorischool Oudaen

Oudaenstraat 3 7412 ND Deventer

  • Knir, Knar en Knor zijn onze varkens. Daarnaast hebben we kippen en konijnen op school
  • Schoolfoto van Montessorischool Oudaen
  • De kinderen kunnen op verschillende plekken rondom de pauzeren.
  • Op onze school werken we zowel buiten als binnen aan de verschillende vakgebieden.
  • In onze schooltuin wordt gewerkt vanuit de permacultuur. Dit levert mooie resultaten. Kinderen houden van de ontwikkelingen een logboek bij.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In november 2021 is onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een leerling tevredenheid enquête afgenomen. 
Tevredenheid
8,0

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks bevragen wij ouders hoe tevreden zij zijn over het onderwijs op onze school. De uitkomsten en acties worden gedeeld met de MR en gecommuniceerd in de nieuwsbrief aan ouders. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven