Deventer Leerschool voor Basisonderwijs

Brinkpoortstraat 7 7411 HR Deventer

  • Goed onderwijs in een monumentaal, modern gebouw aan de Brinkpoortstraat. Een fijne school voor ieder kind.
  • De Deventer Leerschool is opleidingsschool en academische basisschool in wording. Veel (academische) studenten zijn opgeleid op de DLS

In het kort

Toelichting van de school

Het SchoolVenster van de Deventer Leerschool biedt u inzicht in diverse gegevens en resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar mogelijk geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Sturing en Zelfontwikkeling
  • Zelfstandigheid
  • Structuur
  • Rust en Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het is mogelijk dat er meer aanmeldingen zijn dan we kunnen plaatsen. Het is daarom belangrijk uw kind tijdig aan te melden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven