Kindcentrum Rivierenwijk

Zaanstraat 1 7417 WN Deventer

Schoolfoto van Kindcentrum Rivierenwijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kindcentrum Rivierenwijk is aangesloten bij PON primair (Personeelscluster Oost Nederland). Wanneer een personeelslid aanspraak maakt op bijv. ouderschapsverlof, wordt via PON gezorgd voor vervanging. Bij imperatief kortdurend verlof wordt in eerste instantie gekeken naar interne oplossingen (bijv. parttimer een dag extra inzetten of een "loslopende" collega voor de groep). Op deze manier zorgen we voor de meest stabiele omgeving voor de kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijs wordt georganiseerd in leeftijdsgroepen. Binnen die leeftijdsgroepen werken we altijd in 4 niveaus. De tendens is dat we door learning analytics en personalized learning steeds meer toegaan naar individueel onderwijs op niveau voor rekenen, spelling en woordenschat. Leerlingen met speciale zorgvragen krijgen extra ondersteuning, o.a. door één van de onderwijsassistenten. Een talentcoach werkt 2x per week met de meerbegaafde leerlingen en er is een praktijkgroep (2x per week) voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We zijn een Kindcentrum van en voor alle kinderen uit de Rivierenwijk. Dat betekent dat we onderwijs bieden aan een zeer brede doelgroep, met o.a.:

- leerlingen met een VVE indicatie

- ZML leerlingen

- Hoog en meerbegaafde leerlingen

- 50 % leerlinggewicht (in de nieuwe systematiek, schoolscore 37,8)

- Kinderen uit vluchtelingengezinnen


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ambitie volgt in november-2023. Ambitie is dat elk kind uit de wijk hier naar school kan gaan. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het Kindcentrum werkt op twee locaties. Één locatie voor peuterspelen en één locatie voor de basisschool. Op Kindcentrum Rivierenwijk kunt u dus terecht met uw kinderen vanaf 2 jaar tot 13 jaar. Voor de leeftijdsgroepen 2 tot 4 jaar werken we samen met Sam&Ko, de plaatselijke kinderopvangorganisatie. Wij zijn zeer trots dat wij u opvang, zorg en onderwijs op maat kunnen geven voor deze leeftijdsgroep. U kunt daarnaast in ons gebouw terecht voor:

-          Inloopspreekuur van de GGD
-          Logopedie voor leerlingen van het Kindcentrum
-          Huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs vanuit Raster
-          BSO in samenwerking met Kindernet

Terug naar boven