Kindcentrum Rivierenwijk

Zaanstraat 1 7417 WN Deventer

Schoolfoto van Kindcentrum Rivierenwijk

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Rivierenwijk heeft meer dan wie ook de kennis en vaardigheden om onderwijs te verzorgen voor kinderen uit onze wijk. Dat laten we zien door goede resultaten te boeken en veel vernieuwingen in te passen. Onze school is voorloper op het gebied van computers. Op geen enkele school in Deventer heeft ieder kind zijn eigen laptop of een eigen tablet. In het Kindcentrum werkt de basisschool nauw samen met de peutenspeelzaal. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Ontwikkeling
  • Respect
  • Duidelijkheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
314
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kindcentrum Rivierenwijk kent het 5 gelijke dagen model. Kinderen hebben een continu-rooster en de TSO wordt gedaan door leerkrachten. Tussen 1 oktober en 31 mei is er dagelijks een naschools aanbod op basis van kunst cultuur en gezondheid en gedrag.

Gedurende de zomervakantie organiseren we drie weken zomerschool

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het concept schoolveiligheidsplan wordt in 2019-2020 verder uitgewerkt en gespecificeerd door de twee interne contactpersonen.

Terug naar boven