Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom

Enkdwarsstraat 2 7413 TV Deventer

 • Schoolfoto van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom
 • Schoolfoto van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom
 • Schoolfoto van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom
 • Schoolfoto van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom
 • Schoolfoto van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

EKC de Olijfboom beschikt over twee vaste invallers die op afroep beschikbaar zijn voor korte vervanging (bijv. bij ziekte of studieverlof). Zij zijn bekend met de werkwijze van de school en voor de kinderen is het fijn, dat er niet steeds onbekende gezichten voor een groep staan. Daarnaast zijn er enkele collega's beschikbaar, die worden ingezet voor situaties waarbij langdurig verlof nodig is (zwangerschapsverlof, langdurige ziekte, ouderschapsverlof). 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen werken thematisch volgens de principes van OGO. Bijna alle activiteiten worden daarbij op het thema aangesloten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze urenverdeling is lastig exact kloppend te maken, omdat er gewerkt wordt met thema's en projecten (Ontwikkelingsgericht Onderwijs en Alles-in-1), waarbij de schoolvakken veelal door elkaar lopen en waar mogelijk geïntegreerd worden gegeven. Vakken als Levensbeschouwing (Godsdienst), Rekenen, Verkeer en Bewegingsonderwijs staan los van de thema's en projecten. Taal, Lezen, Wereldoriëntatie, Kunstzinnige en creatieve vorming worden veelal geïntegreerd in het thema/project.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 • Wij beschikken over een ondersteuningsstructuur waarin de kinderen planmatig gedurende hun hele schoolloopbaan gevolgd worden. In ons zorgoverleg worden kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte periodiek besproken met leerkracht, Intern Begeleider en ouders. Voor deze kinderen wordt een POP (persoonlijk ontwikkelplan) opgesteld dat ook met ouders wordt besproken.
 • In geval van ondersteuning in de basis of als er extra ondersteuning nodig is wat betreft specifieke onderwijsbehoeften dan schakelen we ons samenwerkingsverband Sine Limite in. De door Sine Limite opgestelde doorlopende onderwijslijnen (DOL) worden ook door ons gehanteerd.
 • We volgen de ontwikkeling van leerlingen op de voet en stemmen ons onderwijsaanbod er op af. Hiervoor gebruiken we een observatie- en registratiesysteem in de onderbouw, de methodetoetsen en de niet methode toetsen van CITO en het Kanjeradviessysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Voor kinderen met extra ondersteuning of een arrangement is extra ondersteuning beschikbaar. We zetten hier o.a. onderwijsassistenten voor in.
 • We hebben met ondersteuning van het samenwerkingsverband Sine Limite een eigen verrijkingsklas opgericht, coachingsgroep geheten.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven