Openbare Basisschool De Flint

Wezenland 582 7415 JM Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Naast dat de inspectie van het onderwijs eens in de vier jaar op bezoek komt op de school om de kwaliteit te meten, vinden we het heel belangrijk dat we juist van de direct betrokkenen weten hoe zij het onderwijs dat we geven waarderen. Om de kwaliteit en de tevredenheid over het onderwijs op de Flint te meten, worden er structureel tevredenheidsenquêtes afgenomen onder leerlingen, ouders en personeel. Hieronder zie je de uitslagen van het meest recente uitslagen van de leerlingenquête (groep 6 t/m 8). 

Natuurlijk zijn we heel trots op het rapportcijfer 8,2 en een overall tevredenheidscore van 8,1! Ten opzichte van vorig jaar doen we het dan toch weer een stukje beter! Opvallend is ook dat de cijfers over de lessen op de school, (ver) boven een 8 liggen. Op het onderdeel over de school scoren we ruim voldoende, maar vinden dat we daar nog wel iets te doen hebben. We zullen het komende jaar daar extra aandacht aan geven. Kortom, wederom hoge scores en daar zijn we trots op!

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Naast dat de inspectie van het onderwijs eens in de vier jaar op bezoek komt op de school om de kwaliteit te meten, vinden we het heel belangrijk dat we juist van de direct betrokkenen weten hoe zij het onderwijs dat we geven waarderen. Om de kwaliteit en de tevredenheid over het onderwijs op de Flint te meten, worden er structureel tevredenheidsenquêtes afgenomen onder leerlingen, ouders en personeel.

De bevraagde ouders geven ons een gemiddelde rapportcijfer van 8,0. We zijn daar natuurlijk heel blij mee!


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven