Openbare Basisschool De Flint

Wezenland 582 7415 JM Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint

In het kort

Toelichting van de school

De Flint is een ambitieuze en levendige openbare basisschool met een open sfeer. Goed leren rekenen, lezen, schrijven en Engels vinden we als school heel belangrijk. Daarnaast leren we de kinderen wie ze zijn en leren we ze de 'nieuwe vaardigheden’. Wanneer onze kinderen de school verlaten, willen we dat ze optimaal hebben gepresteerd. Vaak betekent dat, dat ze meer uit zichzelf hebben gehaald dan ze hadden verwacht.

De Flint is gehuisvest in Kindcentrum Kei 13 aan het Wezenland. Dit prachtige gebouw, voor alle kinderen van 0-13 jaar, biedt behalve onderwijs ook een consultatiebureau, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschoolse en buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één dak aan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Ambitieus
  • Passie voor leren
  • Versterkt Engels
  • Open en transparant

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Groeischool

Zoals te zien is, weten ouders ons te vinden! De Flint is een van de weinige basisscholen in Deventer die groeit. Nieuwe ouders geven aan dat de sfeer van de school, de kwaliteit van het onderwijs en het Engelstalige profiel de belangrijkste redenen zijn om te kiezen voor de Flint. We hebben voor wat betreft huisvesting en organisatie voldoende ruimte en capaciteiten om door te groeien en kunnen nieuwe leerlingen dus ook een plekje geven in een van onze mooie groepen. Ouders die belangstelling hebben voor onze school, zijn van harte welkom om de school te komen bekijken.

Kleine klassen

Ondanks dat de Flint groeiende is, weten we de klassen gemiddeld gezien klein te houden. Met een klassengemiddelde van rond de 20 leerlingen per klas, zitten we ruim onder het landelijk gemiddelde. 

Aanmeldprocedure

Indien u interesse heeft in de Flint dan kunt u het beste telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een uitgebreide rondleiding om zo een goed beeld van de school te krijgen. Aan het einde van het gesprek krijgt u alle informatie ook op papier mee naar huis.

Indien u uw kind wil aanmelden, dan vult u een aanmeldformulier in. U geeft daarmee toestemming om informatie op te vragen over het kind bij de basisschool of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf waar uw kind vandaan komt. Met deze informatie maakt de school een inschatting of het onderwijs op de Flint passend is voor uw kind. Vervolgens kunt u definitief inschrijven. 

Uitgebreide informatie over de aanmeldprocedure is te vinden op de website van de school.

Overgang naar een andere basisschool

Wanneer u naar een andere wijk in Deventer of naar een andere stad verhuist, is het logisch dat uw kind naar een andere school gaat. Het is de bedoeling dat u de directie hierover tijdig informeert. Wij zullen ervoor zorgen dat de nieuwe school alle informatie krijgt die van belang is.

Weergave

Leerlingen
332
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

5-gelijke dagen model

We werken met het 5-gelijke dagen model. Zoals de naam al aangeeft, hebben bij het 5-gelijke dagen model àlle leerlingen van àlle groepen op èlke schooldag dezelfde schooltijden: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 14.00 uur.

Kinderen brengen en halen

Vanaf 8.15 uur gaan de schooldeuren open en zijn alle kinderen welkom op school. Kinderen (en eventueel ouders) kunnen vanaf dat tijdstip de school binnen gaan, hun jas en tas ophangen en in de klas plaatsnemen. De leerkracht is dan al in de klas aanwezig om de kinderen te ontvangen. De kinderen kunnen dan hun huiswerk nakijken of vast een werkje of een boek pakken.

Ouders van de groepen 1 en 2 mogen met hun kinderen mee de school in. Vanaf midden groep 3 stimuleren we leerlingen om zelfstandig naar binnen te gaan, zodat ze het vanaf groep 4 het écht zelf kunnen. De groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.

De lessen op de Flint starten stipt om 8.30 uur en we verzoeken ouders dan ook om ervoor te zorgen dat de leerlingen op tijd in de klas zijn en dat ouders de school dan hebben verlaten. Op die manier heerst er volledige rust binnen de school en kan de ochtend ongestoord beginnen.

Ouders die hun kind aan het einde van de dag komen halen, willen we vragen om buiten de school te wachten. Leerlingen komen zelf naar buiten toe en hoeven niet uit de klas opgehaald te worden.

#komoptijdactie

Jaarlijks starten we het schooljaar met de #komoptijdactie. Deze actie is in samenwerking met leerplicht van gemeente Deventer tot stand gekomen. Wat we tijdens die actie willen bereiken, is dat alle leerlingen op tijd in de klas zijn! Dat kan betekenen dat ouders iets eerder de wekker moet zetten of wat eerder van huis moeten gaan.

Halen en brengen? Kom lopend of op de fiets!

Elke ochtend rond 8.15 en vanaf 14.00 uur is er een flinke piek in het aantal verkeersbewegingen rondom het schoolgebouw. Om de omgeving zo verkeersveilig mogelijk te maken, willen we alle ouders vragen om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de school te komen. Eigenlijk heel logisch... Hoe minder auto’s, des te veiliger de verkeerssituatie voor uw kind wordt.

Mocht u toch met de auto komen dan willen we u vragen om rond de school extra voorzichtig te rijden en de verkeersregels te respecteren. Er staan elke ochtend en middag verkeersregelaars bij het zebrapad voor de school. Zij dragen zorg voor een veilige oversteek van uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven