Openbare Basisschool Cees Wilkeshuisschool

Johannes van Vlotenlaan 70 7412 SM Deventer

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Cees Wilkeshuisschool
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Cees Wilkeshuisschool
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Cees Wilkeshuisschool
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Cees Wilkeshuisschool
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Cees Wilkeshuisschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017:

 • Praktijkonderwijs     2,6%
 • VMBO                   47,4%
 • Mavo                    10,5%
 • Havo                    23,7%
 • VWO                    15,8%

Belangrijker dan deze cijfers is echter de zorg voor een goede aansluiting op die vorm van vervolgonderwijs die bij de mogelijkheden van onze individuele leerling past. Hieraan besteden wij aandacht en zorg gedurende de hele schoolloopbaan. Ook ons advies in groep 8 voor het vervolgonderwijs richt zich hier nadrukkelijk op.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Cees Wilkeshuis is vertrouwen een basiswaarde. We vertrouwen er op dat we ons best doen het zo goed mogelijk te doen. We praten met elkaar vanuit vertrouwen. Op het moment dat het vertrouwen en niet is kun je eigenlijk niet samen verder. Vanuit vertrouwen komt ontwikkeling op gang en wordt hier open met elkaar over gecommuniceerd.

Op de Cees Wilkeshuisschool ben je veilig, we zorgen voor elkaar en de omgeving. Veiligheid is regelmatig onderwerp van gesprek en mag nooit ter discussie staan. Er op vertrouwend dat niemand de ander ongelukkig wil maken is het gemakkelijk veiligheid ter sprake te brengen. In de vragenlijsten van de kinderen is te zien hoe veilig kinderen zich bij ons op school voelen.

Eenieder op school kent ambitie, wat zijn rol ook is. Van kleuter tot directeur willen we beter worden in wat we doen. Reflectie is van groot belang om te leren van je ervaringen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Ambitie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven