Openbare Basisschool Cees Wilkeshuisschool

Johannes van Vlotenlaan 70 7412 SM Deventer

 • Op het schilderij is de Cees Wilkeshuis te zien. De school is naar hem genoemd. Hij heeft veel kinderboeken geschreven.
 • Onze leerlingen werken in tafelgroepen: Gebaseerd op zelfstandig werken en coöperatief leren.
 • een opgeruimde omgeving nodigt uit tot het opgeruimd houden, ruimtes moeten er uitnodigend en gestructureerd uitzien.
 • Uitgebreide sport en spel mogelijkheden op het schoolplein voor alle groepen.
 • Wanneer kinderen genoeg ruimte om zich heen ervaren voelen ze zich prettiger; contact kun je opzoeken.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017:

 • Praktijkonderwijs     2,6%
 • VMBO                   47,4%
 • Mavo                    10,5%
 • Havo                    23,7%
 • VWO                    15,8%

Belangrijker dan deze cijfers is echter de zorg voor een goede aansluiting op die vorm van vervolgonderwijs die bij de mogelijkheden van onze individuele leerling past. Hieraan besteden wij aandacht en zorg gedurende de hele schoolloopbaan. Ook ons advies in groep 8 voor het vervolgonderwijs richt zich hier nadrukkelijk op.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Cees Wilkeshuis is vertrouwen een basiswaarde. We vertrouwen er op dat we ons best doen het zo goed mogelijk te doen. We praten met elkaar vanuit vertrouwen. Op het moment dat het vertrouwen en niet is kun je eigenlijk niet samen verder. Vanuit vertrouwen komt ontwikkeling op gang en wordt hier open met elkaar over gecommuniceerd.

Op de Cees Wilkeshuisschool ben je veilig, we zorgen voor elkaar en de omgeving. Veiligheid is regelmatig onderwerp van gesprek en mag nooit ter discussie staan. Er op vertrouwend dat niemand de ander ongelukkig wil maken is het gemakkelijk veiligheid ter sprake te brengen. In de vragenlijsten van de kinderen is te zien hoe veilig kinderen zich bij ons op school voelen.

Eenieder op school kent ambitie, wat zijn rol ook is. Van kleuter tot directeur willen we beter worden in wat we doen. Reflectie is van groot belang om te leren van je ervaringen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Ambitie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven