Openbare Basisschool Cees Wilkeshuisschool

Johannes van Vlotenlaan 70 7412 SM Deventer

  • Op het schilderij is de Cees Wilkeshuis te zien. De school is naar hem genoemd. Hij heeft veel kinderboeken geschreven.
  • Onze leerlingen werken in tafelgroepen: Gebaseerd op zelfstandig werken en coöperatief leren.
  • een opgeruimde omgeving nodigt uit tot het opgeruimd houden, ruimtes moeten er uitnodigend en gestructureerd uitzien.
  • Uitgebreide sport en spel mogelijkheden op het schoolplein voor alle groepen.
  • Wanneer kinderen genoeg ruimte om zich heen ervaren voelen ze zich prettiger; contact kun je opzoeken.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Cees Wilkeshuisschool is onderdeel van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer. Onze stichting heeft een overeenkomst met PON.

De PONflexpool is een belangrijk instrument om de continuïteit van het onderwijs te garanderen. Met de PONflexpool beschikken scholen bij vervanging en een tijdelijke vacature snel over een goede vervanger van de groepsleerkracht. Bij verlof van leerkrachten komen er vervangers via deze PONflexpool. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De jaargroep is de basisgroep van ieder kind. In de groep wordt, zolang dat effectief is klassikaal instructie gegeven, met oog voor het individuele behoefte van het kind. Wanneer kinderen worden losgekoppeld van het klassikale programma, vergroot dit de kans op verdere stagnering van het leerproces.

Het onderwijs bestaat uit een zgn. Moetroute en een Magpad. De moetroute bestaat uit het leren van de basisvaardigheden; lezen , rekenen en taalbeschouwing. We maken de kinderen bewust van de doelen die ze zouden moeten bereiken. Hierdoor ontstaat een gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap. Door meerm doelgericht te werken komen met name sterkere leerlingen beter aan hun trekken.

Een ander deel van de dag wordt er thematisch gewerkt aan wereldoriëntatie (geen gescheiden biologie, geschiedenis en aardrijkskunde meer). De samenhang tussen de verschillende kennisgebieden helpt kinderen meer te begrijpen. Kinderen krijgen op die manier meer ruimte om hun eigen leerproces vorm te geven. 

De derde weg door de school is het Magpad, kinderen ontwikkelen hierin verschillende vaardigheden waarover ze al enigszins beschikken en gebruiken uiteenlopende kennis. Ieder mens is immers uniek en krijgt ook de kans met deze uniciteit aan de slag te gaan. Vorderingen op het Magpad worden weergegeven in het eigen portfolio van het kind. Vanuit dit Magpad geven kinderen ook presentaties en maken ze werkstukken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school


In de kleuterbouw wordt het onderwijs thematisch georganiseerd. De verschillende ontwikkelingsgebieden komen geïntegreerd aan de orde. In de keuze van de thema's is rekening gehouden met de verschillende kennisgebieden waardoor een dekkend aanbod plaatsvindt.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ieder kind uit de wijk Zandweerd is welkom op de Cees Wilkeshuisschool

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven