Willibrordus

Kerkweg 1 7561 PT Deurningen (Gem. Dinkelland)

  • Schoolfoto van Willibrordus
  • Schoolfoto van Willibrordus
  • Schoolfoto van Willibrordus
  • Schoolfoto van Willibrordus
  • Schoolfoto van Willibrordus

Het team

Toelichting van de school

Video interactie begeleiding
Het leren van leerkrachten is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van leerkracht. Binnen Konot wordt daarvoor o.a. gebruik gemaakt van SVIB: school video interactie begeleiding. Aan de hand van korte video-opnames wordt de interactie tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling, maar ook op het klassenmanagement en de instructie. De videobeelden zijn bedoeld voor de betreffende leerkracht en worden na gebruik gewist.

Nieuwe leerkrachten
Binnen school worden nieuwe leerkrachten begeleid door middel van een startersprotocol.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van de leerkrachten wordt geregeld door het OBT/Mobiliteitscentrum te Borne.

https://www.obt.nl/Mobiliteitscentrum-ObT

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen basisschool Willibrordus wordt het onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Het creëren van een veilige omgeving is hier een belangrijk uitgangspunt. De groepsplannen dragen op een positieve manier bij aan het op maat bieden van onderwijs. Door dit planmatig uit te voeren en te evalueren kan er goed ingespeeld worden op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Ook wordt er goed gekeken naar de verwerkingsstof. Er wordt gericht aangeboden wat nodig is en niet wat de methode vraagt. Uiteraard worden ouders betrokken bij dit proces. Wanneer de kinderen specifieke zorg nodig hebben, wordt er contact gezocht met ouders. Er vinden tussentijds naar behoefte gesprekken plaats.  Er wordt doelgericht gewerkt en niet programmagericht. Voor het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel verwijzen we u naar onze site: www.willibrordusdn.nl/leerlingenzorg

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Basisschool Willibrordus biedt passend onderwijs. Dit betekent dat alle kinderen een plek krijgen die ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken we samen in een samenwerkingsverband. De ondersteuning die we bieden staat in het ondersteuningsprofiel. Als leerlingen extra ondersteuning nodig, dan stellen we in samenwerking met een ontwikkelingsperspectief op. In dit plan staat: welke extra begeleiding de leerling krijgt; welk eindniveau de leerling kan halen; welke extra ondersteuning en zorg nodig is.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzalen/kinderdagverblijven

Elk kind verdient een goede start in zijn of haar leven. Daarom bieden de kindcentra in nauwe samenwerking met de basisscholen en de gemeente Dinkelland voor- en vroegschoolse educatie (vve). Alle kinderen van 2 tot 4 jaar volgen in het kindcentrum educatieve programma’s, waarmee ze al spelend van alles leren en hun emotionele en taalontwikkeling vergroot wordt.  De meeste van onze leerlingen komen van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal “Partou", locatie Kerkweg 1. Met de leidsters van deze peuterspeelzaal wordt regelmatig contact onderhouden en overleg gevoerd over praktische afspraken en met name over de peuters en kleuters. 

Zorg voor jonge leerlingen

Met ons onderwijs willen we voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen zorgen. Omdat basisschoolkinderen op vierjarige leeftijd instromen en in jaargroepen doorstromen naar een volgende groep, zullen we tijdens de kleuterperiode goed kijken wat het beste bij de ontwikkeling van uw kind past. De lengte van die kleuterperiode kan daardoor variëren, van ruim twee en een half jaar tot anderhalf jaar, zonder dat er sprake is van versnellen, blijven zitten of een verlengde kleuterperiode. De lengte van de kleuterperiode hangt dus niet alleen af van de geboortedatum, maar ook van de ontwikkeling van uw kind op dat moment. Is uw kind bijvoorbeeld ingestroomd in november en is het in zijn ontwikkeling na anderhalf onderwijs in de leerjaren 1 en 2 toe aan groep 3, dan stoomt hij of zij door. Voor een andere leerling die in november is ingestroomd, kan juist twee een half jaar kleuteren een betere optie zijn passend bij de ontwikkeling, voordat hij of zij doorstroomt naar groep 3.

Terug naar boven