Gerardusschool

Klingerveld 6 5752 AK Deurne

Schoolfoto van Gerardusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Gerardusschool.

De Gerardusschool biedt kwalitatief goed onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar in een warme, inspirerende, groene omgeving. We trachten voortdurend de talenten van kinderen te ontdekken en ontwikkelen. Samen met de ouders zorgen we ervoor dat de kinderen leren omgaan met elkaar en met volwassenen.

Graag nodigen wij u uit om onze school of website eens te bezoeken, of bekijk deze video om een impressie van onze school te krijgen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Rust
  • Ruimte
  • Betrokkenheid
  • Respectvol omgaan met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt al een aantal jaar samen met KDV Puk. 

Zij verzorgen de voorschoolse en buitenschoolse opvang op de locatie van de school. Daarnaast hebben zij ook een afdeling van de peuterspeelzaal op onze locatie.  Er is constant overleg met de school over de gang van zaken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven