Basisschool Zeilberg

Margrietstraat 2 5754 AH Deurne

Schoolfoto van Basisschool Zeilberg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Basisschool Zeilberg.

Dit schoolvenster geeft u een beeld van onze school. De getoonde gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van zijn door ons aangevuld. Bij een aantal cijfers en feiten hebben wij (soms deels) een toelichting gegeven of gaan wij die nog (verder) geven.

Zo biedt dit SchoolVenster u informatie over onze school, waarvan u op dit moment een deel ziet.

Dit overzicht wordt stapsgewijs uitgebreid.

Yvonne Neervens, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Betrokken
  • Ontwikkelen
  • Veilig
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal.

Basisschool Zeilberg ligt midden in de wijk Zeilberg van de gemeente Deurne.

De leerlingen komen uit een breed gebied rond de school met een agrarische karakter en ligging. De meeste leerlingen komen uit Zeilberg zelf en uit de wijken De Koolhof en Heiakker. Per 01-10-2019 telt onze school 220 leerlingen. Net als vorig schooljaar starten we vanaf januari 2020 met een derde kleutergroep vanwege het grote aantal leerlingen in de groepen 1/2. De komende jaren zal het leerlingen redelijk stabiel blijven.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool Zeilberg hanteert een continurooster.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven