De Veldkamp

Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp

Schoolfoto van De Veldkamp

In het kort

Toelichting van de school

Het beste wat kinderen kunnen leren, is om zichzelf te zijn. Op de Veldkamp mag iedereen worden wie hij is.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Veldkamp. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en onze school. Waar nodig geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

De Veldkamp vormt samen met basisschool Alexander onderwijsgemeenschap de Tweesprong. Beide basisscholen zijn onderdeel van stichting KONOT.

Uw kind is het mooiste dat u heeft! Daarom kiest u met zorg de school waar uw kind naar toe gaat. De belangrijkste vraag die u beantwoord wilt hebben: passen de school en mijn kind bij elkaar? We nodigen u van harte uit tot een nadere kennismaking!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Openheid
  • Respect
  • Betrokkenheid
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven