Willibrord

Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp

  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Willibrord

De Willibrord is een basisschool in Noord-Deurningen. Kenmerkend voor de school is het “dorpse karakter”, het enthousiaste schoolteam dat iedere leerling kent en de korte communicatielijnen die er met ouders zijn.

Op onze school streven we naar betrokken zelfverzekerde kinderen.

Oké, maar hoe doen we dat? Door vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Wij geloven dat onze leerlingen extra betrokken zijn bij alles wat ze leren, omdat wij ze het vertrouwen geven. We maken kinderen verantwoordelijk en vertellen dat ze dat zeker aankunnen. Ieder op zijn eigen wijze. En dat werkt!   

Natuurlijk zijn er ook tools voor nodig. Zelfreflectie bijvoorbeeld, kritisch naar jezelf kijken. Hoe heb je geleerd? Hoe kun je het beter doen? Die vaardigheden kweek je vanzelf bij ons op school.   

Kortom: door kinderen vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven heerst er bij alle kinderen een enorme betrokkenheid. En dat is waar wij naar streven. Essentiële voorwaarde daarvoor is zelfreflectie bij leerlingen en natuurlijk bij het leerkrachtenteam.  

Op deze website kunt u veel informatie vinden over onze school. Om een goed beeld te krijgen van een school adviseren we u deze te bezoeken tijdens schooltijd. Daarom nodigen we u van harte uit voor een oriënterend gesprek.   


Met vriendelijke groet,

Rob van der Vegt
Directeur

Jaap Vollenbroek 
Locatieleider 
Tel: 0541-531896  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen sterk dat werkt
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid geven
  • Betrokkenheid
  • Zelfreflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Noord Deurningen is de afgelopen jaren het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd gedaald. Als enige school in deze gemeenschap was het effect hiervan duidelijk merkbaar. De komende jaren verwachten we te stabiliseren. Wij hebben ons onderwijs ingericht op het kleine aantal leerlingen per leerjaar. Dit doen we met gecombineerde groepen, die relatief klein zijn, waardoor er voldoende tijd is om kinderen goed in hun ontwikkeling te kunnen volgen en te begeleiden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster, waarbij we 5 gelijke dagen hebben van 8.30 - 14.15 uur, met uitzondering van de groepen 1 en 2. De vrijdag is voor hun anders en duurt tot 12.00 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven