Dr.M.L.Kingschool, openbaar Dalton basisonderwijs

Clematisstraat 39 7591 XJ Denekamp

  • Schoolfoto van Dr.M.L.Kingschool, openbaar Dalton basisonderwijs
  • Schoolfoto van Dr.M.L.Kingschool, openbaar Dalton basisonderwijs
  • Schoolfoto van Dr.M.L.Kingschool, openbaar Dalton basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Toelichting personeelskenmerken:Op basis van het overzicht bij deze indicator krijgt u geen eerlijk beeld van de Dr.M.L. Kingschool. Om administratieve redenen zijn personeelsleden bij de Stichting Consent die gebruik maken van de ouderenregeling en de medewerkers van het bestuursbureau ondergebracht bij de Dr. M.L. Kingschool. We zullen trachten dit op een andere wijze te organiseren zodat u een reëel beeld krijgt van de personeels-samenstelling. Hoewel dus niet zichtbaar bij deze indicator bestaat het team van de Kingschool uit een relatief jong team. Met een goede mix in de verschillende leeftijden en verdeling man/vrouw.
Onderstaande schema's kloppen dus niet met de werkelijkheid.
In de bijlage ziet u de foto van het team.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een leerkracht kunnen we putten uit de vervangingspool van ons bestuur Consent. Deze vervangingspool is niet toereikend om alle vervanging binnen de scholen van ons bestuur op te vangen. Ook bij Consent is er een tekort aan invallers. De ervaring leert dat we in de meeste gevallen de vervanging oplossen met eigen personeel. Bv part time leerkrachten die dan wat extra gaan werken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij streven er naar om zo weinig mogelijk groepen te combineren, dit is echter niet altijd haalbaar. Bij combinatiegroepen kijken we altijd naar de mogelijkheden om toch met enige regelmaat de groep te kunnen splitsen gedurende de week.

We hebben bij ons op school geen vakleerkrachten. We benutten zoveel mogelijk de talenten van de leerkrachten. Daar waar een leerkracht goed in is zal hij/zij zijn kennis en talent extra inzetten. 
We kijken dus niet alleen naar de talenten van de leerlingen maar ook naar de talenten van het team.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen Denekamp werken alle scholen samen met kinderdagverblijf PPartou en Oons stekkie. Beide partijen verzorgen de voor en naschoolse opvang. Kinderen worden gebracht en gehaald van alle scholen.
Af en toe maken de kinderdagverblijven gebruik van de ruimtes op onze school voor extra BSO activiteiten zoals toneel, danslessen etc.

Terug naar boven