Dr.M.L.Kingschool, openbaar Dalton basisonderwijs

Clematisstraat 39 7591 XJ Denekamp

  • Schoolfoto van Dr.M.L.Kingschool, openbaar Dalton basisonderwijs
  • Schoolfoto van Dr.M.L.Kingschool, openbaar Dalton basisonderwijs
  • Schoolfoto van Dr.M.L.Kingschool, openbaar Dalton basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Dr. M.L. Kingschool. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school.De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en van onszelf. Waar nodig zal er een toelichting bij de cijfers en feiten staan. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

De school: "We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen manier laten schitteren."
Kenmerkend voor de Kingschool: De basisschool is een belangrijke fase in het leven van je kind. De Kingschool biedt een warme en vertrouwde omgeving, waarin alle kinderen elkaar kennen. Ook de meesters en juffen kennen alle kinderen bij naam. Als kinderen zich op hun gemak voelen, kunnen ze veel meer in zich opnemen. Een enthousiast, gemotiveerd en hecht team van meesters en juffen staat elke dag klaar om het beste uit elk kind te halen. Samen met de kinderen maken ze het leren leuk en bereiden wij hen voor op de toekomst
De Kingschool is een Daltonschool: Door de Dalton-onderwijsmethodiek leren de kinderen, stapje voor stapje, om met verantwoordelijkheid om te gaan, om zelfstandig te werken en om samen met anderen te werken. Net zoals dat in de echte grote-mensen-wereld straks ook van je kind wordt verwacht. Regelmatig werken kinderen samen met een ‘maatje’ of in groepjes aan een opdracht. Zo leren ze van elkaar en leren ze goed met elkaar om te gaan, met respect voor elkaars verschillen. Goede kwaliteit en brede ontwikkeling.
De kwaliteit van het onderwijs is vanzelfsprekend goed. Dat zie je terug in de schoolresultaten. Maar de Kingschool heeft naast cijfers ook veel aandacht voor andere zaken, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van je kind. Tijdens de drie wekelijkse themamiddagen is er ruimte voor creativiteit, sport en spel, Wetenschap en Techniek i.c.m. natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer. 
Bij de tijd: De Kingschool gaat met haar tijd mee: we hebben in elk lokaal  ‘touchscreen’ schermen en vanaf groep 4 heeft iedere leerling een Chromebook. Verder werkt de Kingschool met een continurooster, waarbij de kinderen op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag om 14:45 uur vrij zijn en op woensdag- en vrijdagmiddag om 12:30 uur.
Meer weten? Wil je meer weten over de Kingschool? Of ervaren hoe de sfeer is? Kom gerust een keer langs. Je mag Magda bellen voor een afspraak (0541-351734) of gewoon naar binnen lopen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Talentontwikkeling
  • Ouderbetrokkenheid
  • Eigentijds en doelgericht
  • Warme en vertrouwde omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kingschool blijft groeien, we zijn hier trots op! Groeien in een tijd van krimp. 
Mede dankzij ons prachtige Dalton onderwijs weten veel ouders de weg te vinden naar de Kingschool
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven