PCB De Branding

Robbenoordstraat 11 1779 BJ Den Oever

Schoolfoto van PCB De Branding

In het kort

Toelichting van de school

De Branding in Den Oever is een Daltonschool. Wij geven veel aandacht aan het ontwikkelen van levensvaardigheden volgens de methode The Leader in Me. Onze school is georganiseerd in units waarin meerdere groepen samen werken en leren. In ons betekenisvolle onderwijs maken wij nadrukkelijk de verbinding met de maatschappij. Wij zijn bewust een kleine school. Onze leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht en voelen zich gekend door de leerkrachten en door andere leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder mens is uniek
  • Dalton kernwaarden
  • Ieder mens is leerbaar
  • 21 eeuwse vaardigheden
  • Protestants Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders van jonge kinderen kiezen steeds vaker bewust voor ons Daltononderwijs.

Daltononderwijs is een manier van omgaan met elkaar: het is een houding!  Werken volgens de daltonprincipes betekent ruimte scheppen en kinderen de vrijheid en verantwoordelijkheid geven om zelfstandig of samen op een geschikte plek te werken aan basisstof en/of keuzewerk en aan hen duidelijk te maken wat het doel van dit leren is. Een leerling uit het daltononderwijs kan probleemloos overschakelen naar een gewone middelbare school want dezelfde leerdoelen zijn bereikt. Onze leerlingen hebben hierbij wel een voorsprong op zelfstandig werken, plannen en samenwerken en zelfstandig problemen oplossen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
23
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven