PCB De Branding

Robbenoordstraat 11 1779 BJ Den Oever

Schoolfoto van PCB De Branding

In het kort

Toelichting van de school

De Branding heeft het leren anders georganiseerd. Naast instructie momenten kunnen de leerlingen vaak zelf kiezen wat ze doen om hun doel te bereiken, hoe ze het doen, met wie ze willen leren en hoe lang ze erover doen. De leerlingen maken hun eigen leerplan en gaan zelf op zoek naar antwoorden op vragen die zij belangrijk vinden. Deze manier van werken zorgt niet alleen voor onderwijs op maat, leerlingen leren samen het leven te leren!  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder mens is uniek
  • Dalton kernwaarden
  • Ieder mens is leerbaar
  • 21 eeuwse vaardigheden
  • Protestants Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders van jonge kinderen kiezen steeds vaker bewust voor ons Daltononderwijs.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
26
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven