Openbare Basisschool De Fuik

Den Ilp 88 1127 PH Den Ilp

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Fuik
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Fuik
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Fuik
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Fuik
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Fuik

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Fuik is een actieve openbare dorpsschool die letterlijk en figuurlijk midden in de gemeenschap van Den Ilp staat. Door onze kleinschaligheid kent en spreekt iedereen elkaar. Alle leerlingen, van jong tot oud, leren en spelen samen in de drie combinatieklassen en op het vernieuwde groene schoolplein. Omringd door de natuurgebieden 't Twiske en het Ilperveld is natuurlijk leren ons speerpunt. Met de inpandige kinder- en buitenschoolse opvang van Berend Botje bieden wij een goede oplossing voor ouders die werken in Amsterdam, Purmerend en Zaandam.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalige dorpsschool
  • Fijne en veilige sfeer
  • Thematisch leren
  • Natuur is speerpunt
  • Extra ondersteuning in de klas

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Fuik kent een zogenaamd vijf-gelijke-dagen-rooster. Elke schooldag begint om 8:30 uur en eindigt om 14:00 uur. Een kwartier voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 15 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede.
Na schooltijd is de uitlooptijd tot 14.15 uur. 

De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas. Alle kinderen eten en drinken tijdens de lunchpauze van 12:00 tot 12.:30 uur onder leiding van hun leerkracht. Er wordt ook buiten gespeeld, net als in het speelkwartier.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven