Brede dorpsschool de Achthoek

Houtse Heuvel 3 4911 AT Den Hout

  • Brede dorpsschool De Achthoek biedt eigentijds en toekomst gericht onderwijs. Samen vormen we een werkplaats voor de toekomst.
  • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
  • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
  • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
  • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Brede Dorpsschool De Achthoek
werkplaats voor de toekomst

De Achthoek is een sfeervolle dorpsschool in het mooie Den Hout. We bieden één plek voor onderwijs, opvang en ontwikkeling van alle kinderen van 2 1/2 - 12 jaar en zijn er met een enthousiast en betrokken team elke dag op uit om voor élk kind het verschil te maken.

We willen een school zijn waar kinderen gelukkig zijn en waar ze leren zelfstandig te werken, creatief te zijn in doen en denken, keuzes leren maken en waar ze kunnen en mogen ontwikkelen tot zelfbewuste en kritische burgers.

Dit alles in een veilige omgeving waarin élk kind de kans krijgt zich binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. 

Welkom in Den Hout, welkom op onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwen
  • gelijkwaardigheid
  • nieuwsgierigheid
  • respect
  • geborgenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2019-2020 zien we een lichte daling in het leerlingaantal. Deze trend zet zich voort in schooljaar 2020-2021. Reden hiervoor is dat vanwege sluiting van een naburige dorpsschool een grote groep leerlingen ingestroomd was in het schooljaar 2016-2017, deze stromen nu uit.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven