CBS Het Talent

Achterdijkshoorn 9 2635 MK Den Hoorn (Zuid-Holland)

Schoolfoto van CBS Het Talent

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 hebben de tevredenheidspeiling ingevuld. De leerlingen hebben de school als rapportcijfer gemiddeld een 7,6 gegeven, een ruime voldoende. Daar zijn we erg blij mee.
De veiligheidsbeleving scoorde ook goed, dat is een verheugende uitslag. De ingevulde vragenlijst wordt nog geanalyseerd en verbeterpunten zullen komend jaar de aandacht hebben.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders geven ons een rapportcijfer 7,1, dat is een mooie score. Ouders geven aan dat hun kinderen veelal met plezier naar school gaan, we krijgen hiervoor een 8,2.

Eén van de verbeterpunten is dat ouders meer informatie over hun kind verwachten. 

Analyse en interpretatie van de vragenlijst is verder gemaakt. We gaan door op de ingeslagen weg en vervolgen de acties. De acties richten zich op goede en duidelijke informatie naar de ouders.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven