Basisschool De Fontein

IJsselmeerstraat 184 1784 MA Den Helder

Schoolfoto van Basisschool De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjertraining
  • Samenwerkend ontdekken
  • Schooltuinen en Schoollab
  • Opbrengstgericht
  • Aandacht voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal inwoners van Den Helder wordt kleiner. Dit heeft gevolgen voor de leerlingaantallen van de Helderse scholen. Ook op De Fontein is dit merkbaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang is te verzorgen door Stichting Kinderopvang Den Helder (www.kinderopvangdenhelder.nl) .

Hier zijn kosten aan verbonden en dient door de ouders zelf geregeld te worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven