RKBS De Windwijzer

Pasteurstraat 4a 1782 JD Den Helder

 • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
 • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
 • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
 • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
 • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen maakt de school gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen die de ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen meten. De leraren analyseren deze toetsen en kunnen het onderwijsaanbod indien nodig aanpassen om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van een leerling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

 • Leraren handelen vanuit de waarden: verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, liefde en respect. Zij dagen leerlingen uit om na te denken wat dit in de praktijk voor hen betekent.
 • De school stimuleert samenwerken en zorgen voor elkaar.
 • De school stimuleert dat kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces en het functioneren in een groep.
 • De school hanteert de werkwijzer van De Vreedzame School, een programma voor sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Betrokkenheid van leerlingen bij het maken van groeps- en schoolafspraken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Begin bij jezelf
 • Werk goed samen
 • Evenwicht voelt het best

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft onze school voor het laatst in februari 2021 bezocht in het kader van een themaonderzoek 'Kansrijk adviseren.' Hiervan is geen school specifiek rapportage opgemaakt. 

De inspectie van het onderwijs heeft aan De Windwijzer het basistoezicht toegekend. Dit betekent dat de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordeling geldig waren. 

Terug naar boven