Antoniusschool Den Helder

Annie Romein-Verschoorlaan 15 1784 NZ Den Helder

Schoolfoto van Antoniusschool Den Helder

In het kort

Toelichting van de school

De Antoniusschool in Den Helder is een professionele organisatie en tevens een centra voor dagbehandeling (CvD), die zich inzet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van praktische vaardigheden van het speciale kind in de leeftijd 4 tot 12 jaar, dat is aangewezen op cluster IV onderwijs. Het kind is aan het eind van zijn/haar schoolloopbaan bij de Antoniusschool, voorbereid op de overgang naar het vervolgonderwijs dat het beste bij hem/haar past.

De Antoniusschool maakt onderdeel uit van de Aloysius Stichting

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Kracht
  • Onvoorwaardelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
16
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven